Faliero Sarti

Magazines

Faliero Sarti

Final Sale

Faliero Mask - Scirocco

Faliero Sarti

Faliero Mask - London

Faliero Sarti

Faliero Mask - New York

Faliero Sarti

Faliero Mask - Fleurs

Faliero Sarti

Faliero Mask - Military

Faliero Sarti