Faliero Sarti

Sammezzano

Faliero Sarti

Drottningholm

Faliero Sarti

Reggia di Venaria

Faliero Sarti

Luck

Faliero Sarti

Flores

Faliero Sarti

Faliero Mask - Scirocco

Faliero Sarti

Faliero Mask - London

Faliero Sarti

Faliero Mask - New York

Faliero Sarti

Faliero Mask - Fleurs

Faliero Sarti

Faliero Mask - Military

Faliero Sarti